Fandom

Ikariam Wiki

גרסה 0.6.8

452עמודים בסך הכל
Add New Page
הערות2 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

 • תכונה – משימות יומיות
  4ac1d2e5a6f3ce21a1116158114101f1.png
  • כל שחקן מקבל סדרת משימות בגינן יקבל תגמול בחסד לאחר השלמתן.
  • חסד ניתן להמרה למשאבים, זהב, ואחרים.
  • Each task can only be completed once per day.
  • גם המשימות וגם החסד של השחקן יאופסו בחצות שעון שרת ושוב יהיה ניתן לבצע אותן מחדש.
  • התוכנה תהיה זמינה לאחר בניית הארמון.
   • תוכנת קהילה – הצעות מחברי ברית מעכשיו מודגשים בתחנת המסחר.
   • שינוי – הודעה חדשה מיועץ הערים מעכשיו מודגש על יד רקע שונה במקום רק להופיע מודגש.
    • שינוי – על מנת למנוע מכוחות לסגת מקרב בטעות, הפעולה מעכשיו צריכה לקבל אישור. שאלה האישור ניתנן להפעלה או כיבוי בהגדרות המשחק.
     • תיקון באג – במידה ושחקן שכבש נמל נמחק, הכיבוש נשאר.
     • תיקון באג – שחקנים שהיה להם כבר ארמון בזמן שמשימת החסד של האלים הופיעה מעכשיו יקבלו הודעה מיועץ הערים שיודיע להם בנוסף לתגמול עבור המשימה.
     • תיקון באג – שגיאת תצוגה בתחנת המסחר במחשבי מקינטוש תוקנה.
     • תיקון באג – במידה ועיר שקיבלה זהב בגין רכישה הוסרה מתחנת המסחר , הזהב גם נמחק.
     • תיקון באג – בזמן שמבנה ארכיון תרשימי המפות היה בבניה לרמה 1, מסך המבנה הציג נתונים לא נכונים .
     • תיקון באג – רצף מסויים של הקלקות יכול היה למנוע מכפתורי הפעולה בתצוגת האי להתעדכן בצורה נכונה. בנוסף כפתור העברת משאבים לא יהפוך להיות אפור כאשר זה בלתי אפשרי לביצוע בזמן כיבוש.
     • תיקון באג – במידה וניתנה הוראה ליחידות בזמן שניתנו הוראות אחרות, המסך עבר איפוס וההוראות הצולבות אבדו.
     • תיקון באג – במקרים מסויימים תזוזת כוחות לא הציגו כוחות שחזרו לקרב. אולם הם כן הוצגו כהלכה בדוחות הקרב.
     • תיקון באג – רשימת יחידות בערים זרות הודגש בצבע אחר ביועץ הצבאי לחשבונות פרימיום, והספינות לא. מצד שני ליחידות לא היה קישור לתצוגת האי שכן הוצגה לפסינות.
     • תיקון באג – שגיאת תצוגה שהשפיעה על הבורר במסך המשימות תוקנה.
     • תיקון באג – במבצר הפיראטים הכפתורים לשדרוג המבנה לא הפכו להיות אפורים בזמן ריצת לכידה או פשיטת פיראטים.
     • תיקון באג – הדרישה ל 1250 עץ עבור עיר חדשה לא חושבה בזמן הטעינה שהוצג במשך.
      • תיקון באג – שגיאת תצוגה שקשורה בשמות בנינים ארוכים תוקנה.
      • תיקון באג – כל מני שגיאות תצוגה קטנות תוקנו.
      • תיקון באג – תצוגות שונות של כפתורים לחיצים הוסרו מגרסת הטבלטים.

נערך על ידי ידידיה מרשה

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית