FANDOM


הגנת נמל היא אפשרות מלגרום לאויב מלחסום את הנמל וכך ליצור שיבושים ההגנה יכולה להמשך 1 עד 8 שעות לבחירתכם

מדוע זה עוזר?

הגנת הנמל עוזרת בסיטואציות כמו שלדוגמא בזזת שחקן והשחקן השני בתגובה שם לך כיבוש ימי, אם הספינות יבואו כשיש כיבוש ימי אז כל המשאבים יורדים למים אם אין ספינות באותה עיר אז שחקן ישים לך הגנה ימית ילחם בשחקן ששם לך הסגר ימי לא בטוח שהשחקו שמגן ינצח אך אם הוא כן יחזרו המשאבים. עוד סיבה שהגנה ימית עוזרת נגד הסגר ימי היא במלחמה, אם עיר שכבשת ושחקן מברית יריבה שם הסגר ימי ומשם אתה רוצה לצאת למבצע צבאי אז יש אפשרות גם שם לשים הגנת נמל לפני שהיריב מגיע או האפשרות "שחרר נמל" אחרי שהיריב שם הסגר ימי אותו דבר על עירך

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית