FANDOMתיאור

האזרחים שלנו מתעניינים בהישגים תרבותיים של אנשים אחרים. בתמורה, הם יתעניינו בנו וירצו ללמוד מאיתנו ויציגו חלק מעבודות האומנות הגדולות שלנו במוזיאונים שלהם.

השפעה

מאפשר בניית מוזיאונים.