Wikia

Ikariam Wiki

חוק המנוף

430עמודים בסך הכל
הערות0
חוק המנוף
צבא
צבא
נקודות מחקר
7,020 מחקר קטן
ניקוד מדענים
140.4
דרישות
בליסטיקה (צבא)
המצאה (מדע)
מאפשר
מושל (צבא)


תיאור

בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו יכולים להשתמש בכוחות שיעיפו אבנים ענקיות לאוויר! אם האבנים מספיק גדולות, הן יוכלו אפילו לפרוץ חומות!


השפעה

מאפשר בניית קטפולטות במגורי החייליםברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית