Wikia

Ikariam Wiki

חוק המנוף

הערות0
362עמודים בסך הכל


תיאור

בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו יכולים להשתמש בכוחות שיעיפו אבנים ענקיות לאוויר! אם האבנים מספיק גדולות, הן יוכלו אפילו לפרוץ חומות!


השפעה

מאפשר בניית קטפולטות במגורי החייליםברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית