Wikia

Ikariam Wiki

יחידות דמה

450עמודים בסך הכל
הערות8
יחידות דמה.gifבנוסף לכל האפשרויות השונות שניתנות לרוכשי האמבורסיה, נוספה פונקציה נוספת שהיא יחידות הדמה. שחקנים שולחים עליכם ריגול? אתם נמצאים באמצע מלחמה וידוע לכם שהאוייב ירגל אחרכם? מעכשיו תוכלו לרכוש אמבורסיה, ולהשתמש בפונקציה החדשה- יחידות הדמה שבעצם, לפי כמות האמבורסיה שאתה בוחר להשתמש אתה יכול לרכוש יחידות שברגע שירגלו אחרייך הן ייראו כיחידות שנמצאות בעיר שלך לכל דבר. הסבר- יש לך בעיר X חיילים מכל מיני סוגי עכשיו אתה קונה חיילי דמה אז יראו כשמרגלים רק את החיילי דמה (אם אין לך יחידות ושמת את זה יראו חיילי דמה , אם יש לך יחידות ושמת , יראו חיילי דמה . תמיד יראו רק אותם).

חשוב לציין שאלו יחידות דמה, כמו שהן נקראות ומשמות רק לבלבול האוייב במידה ומרגלים אחרייך ולא כיחידות שנלחמות בקרבות במידה ושולחים עלייך תקיפה. יש שלוש סוגי חבילות חיילי דמה כולן לשלוש ימים. אי אפשר לשיג בבת אחד שני חיבלות או יותר.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית