FANDOM


מפת העיר היא בין העמודים הראשיים והחשובים הקיימים במשחק. דרכה אפשר לבצע פעולות רבות בשחקן- כמו בנייה של מבנים, שימוש בהם, וניהול כללי של העיר. על מנת לבנות מבנים בערים, יש לשים לב לשטחי הבנייה הקיימים וסוגם.

מבנים הניתנים לבנייה בערים

בשטחי הבנייה בערים, ניתן לבנות מבנים שונים. נכון להיום ישנם 30 סוגים של מבנים (+ מבנה שטרם הושק ואין לנו פרטים עליו, פרט לתמונה):

שטחי הבנייה בעיר

בכל עיר קיימים שטחי בנייה זהים. נכון להיות יש 18 שטחי בניה (לא כולל השטח של בניין העירייה).

שטחים המסומנים בדגל אדום

מפת העיר אדום.png
שטחים אלו הם שטחי הבנייה הסטנדרטים. עד שחוקרים את המחקר "בירוקרטיה", קיימים 11 שטחים מסוג זה. לאחר חקירת המחקר יהיה קיים שטח בנייה נוסף מסוג זה. ניתן לבנות בשטחים האלה את כל סוגי המבנים, מלבד בניין עירייה, חומה, נמל, מספנה, ומבצר פיראטים.

שטחים המסומנים בדגל כחול

מפת העיר כחול.png
שטחים אלו הם שטחי הבנייה הימיים. ישנם 2 שטחים כאלו, ובהם ניתן לבנות שני סוגים של מבנים: נמל ומספנה. החל מרגע חקירת המחקר "מבדוק" ניתן להקים גם נמל שני בכל עיר ובכך לוותר על המספנה באותה עיר ולהאיץ את זמן טעינת הסחורות.

שטח המסומן בדגל צהוב

מפת העיר צהוב.png
נכון להיום קיים במשחק רק שטח אחד מסוג כזה, והוא משמש לבניית חומת העיר בלבד. לא ניתן לבנות בשטח זה מבנים מסוגים אחרים.

שטח המסומן בדגל שחור

מפת העיר שחור.png
נכון להיום קיים במשחק רק שטח אחד מסוג כזה, והוא משמש לבניית מבצר הפיראטים בלבד. לא ניתן לבנות בשטח זה מבנים מסוגים אחרים.

שטח שאינו מסומנים בדגל

מפת העיר עתידי.png
שטח זה מופיע רק פעם אחת בכל עיר, ומוחלף בשטח בנייה סטנדרטי עם דגל אדום- רק לאחר חקירת המחקר "בירוקרטיה". לפני חקירת המחקר, לא ניתן לבנות מבנים כלל בשטח זה, והוא למעשה רק "תופס מקום" לקראת שטח הבנייה העתידי.

תצוגת מפת העיר

המראה של מפת העיר משתנה בכל מספר רמות שעובר בניין העירייה. החל משלב 20 של בניין העירייה, לא יהיה שינוי במראה של מפת העיר, אך עד אז- ניתן לשים לב לשינויים קלים בתצוגה.
להלן מוצגים השינויים בתצוגת מפת העיר, בהתאם לשלב של בניין העירייה:

מפת העיר 1-4-4.jpg מפת העיר 1-4-1.jpg
מפת העיר 1-4-3.jpg מפת העיר 1-4-2.jpg

מפת העיר 5-9-4.jpg מפת העיר 5-9-1.jpg
מפת העיר 5-9-3.jpg מפת העיר 5-9-2.jpg

מפת העיר 10-14-4.jpg מפת העיר 10-14-1.jpg
מפת העיר 10-14-3.jpg מפת העיר 10-14-2.jpg

מפת העיר 15-19-4.jpg מפת העיר 15-19-1.jpg
מפת העיר 15-19-3.jpg מפת העיר 15-19-2.jpg

מפת העיר 20-48-4.jpg מפת העיר 20-48-1.jpg
מפת העיר 20-48-3.jpg מפת העיר 20-48-2.jpg

מעבר בין הערים

ע"י בניית ארמון, ניתן לבנות במשחק עד 12 מושבות (או "ערים"). לכל מושבה שטח משלה ואזורי בנייה משלה, אך כידוע בכל פעם ניתן להסתכל במפת העיר של עיר אחת בלבד. אפשרות המעבר בין הערים היא הפתרון שבעזרתו ניתן לצפות בערים נוספות באימפרייה שלכם, שכוללות ערים הנמצאות בבעלותכם, ערים שכבשתם, או ערים שהצבתם בהן חיילים וציים.
כדי לצפות ברשימה המאפשרת מעבר בין הערים, לחצו על הכפתור הבא, הנמצא בסרגל הראשי במשחק: צילום- בחירת עיר.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית