FANDOM


הערך נמצא בעריכה הערך נמצא בעריכה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: Yuval132.

נקודות מחקר - 

נקודות המחקר נוצרות על ידי המדענים באקדמיה.

כל מדען מייצר נקודת מחקר אחת לשעה. עם כל הרחבה של האקדמיה אפשר לשים יותר מדענים שייצרו נקודות מחקר.

עם נקודות מחקר אפשר לחקור מחקרים. לכל מחקר נדרש מספר נקודות מחקר שונה. כל מחקר מעלה אותך בניקוד הכללי תחת הקטגוריה "מדענים" והניקוד מחושב כך : מספר נק' המחקר שנדרשו להשגת המחקר הזה חלקי 50.

אחרי שחוקרים מחקרים מסוימים בקטגורית "מדע" המדען מייצר יותר מנקודת מחקר אחת בשעה (נייר, דיו, עט מכני).

בנוסף, אפשר לייצר נקודות מחקר בשימוש בקריסטלים (לאחר חקירת המחקר ניסויים)- לדוגמא, באקדמיה ממחקר מסוים אפשר להחליף קריסטלים בתמורה לנקודות מחקר ביחס של קריסטל = 1/2 נקודת מחקר.

למשל, 40 אלף קריסטלים = 20 אלף נקודות מחקר.

במקרה של משרד אופטיקאי בעיר, כמות הקריסטל שדרושה להשגת X נקודות מחקר תישאר זהה, אך מספר נקודות המחקר שמתקבלות לאחר הניסוי יעלה . לדוגמה, תמורת 300K קריסטל בעיר ללא משרד אופטיקאי יתקבלו 150K נקודות מחקר, אך עם משרד אופטיקאי ברמה 32 מתקבלות 220K נקודות מחקר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית