FANDOM


ספינת שרות
Ship tender r 120x100.gif
ספינות
דרישות
מחקר: איטום
מספנה שלב 9
עלות
300 300 עצים , 100 100 גבישי קריסטל , 250 250 גופרית , 100 100 תחזוקה לשעה


תיאור

מכרז מספק תמיכה עבור ספינות משלו. מהנדסים מיומנים צוללנים יכול מיד לתקן כמויות קטנות של הנזק על ספסל הנאשמים, כך היחידות יכולים להזין מחדש את הקרב מיד. כמו כן הם מספקים את המלחים עם האוכל והיין. ספינת שרות התעדכנה ונוספה ליחידות הימיות בגירסא V0.4.5 .

  • הספינה הינה ספינת תמיכה בלבד ואין לה שיפורים בבית מלאכה
  • 1 ספינת שרות ממלאה עמדה שלמה
סטיסטיקות

 Hit points נקודות פגיעה  Armour שריון  גודל גודל  מחלקה מחלקה  מהירות מהירות גנרלים
140 0 6 תומכי לחימה, מכונה 30 11
 אזרחים עלות  עצים עלות  גופרית עלות  תחזוקה לשעה תחזוקה בנייה  זמן בנייה שלב מספנהמספנה
7 300 250 100 40 דקות 9
מחקר: איטום.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית