FANDOM


על מנת לייסד ברית חובה לבנות באימפרייה שלך את המבנה שגרירות:

שגרירות


כשאת\ה בונה באימפרייה שלך את המבנה שגרירות, בשלב 1 מוענקות לך כ-3 נקודות דיפלומטיה אשר הכרחיות להקמת ברית.

לאחר שהשגרירות הוקמה באימפרייה שלך, את\ה נכנס לשגרירות ומופיע לך המסך הבא:


הקמת ברית]


בשורה שכתוב Tag תקליד\י את התגית של הברית, כלומר הקיצור שמסמל את הברית,עד 5 תווים.

בשורה שכתוב שם הברית תקליד\י את שמה המלא של הברית, עד 15 תווים.

כאשר ייסדת\ה את הברית, מופיע לך המסך הבא:


הקמת ברית 2]]


הסבר על הכפתורים הצדדיים:

1.שלח הודעה לכלל חברי הברית-הקלדת הודעה שתוצג לכל חברי הברית.

2.חוזי אגודות-מראה את חוזי השלום שנחתמו בברית.

3.מבט כוחות כללי-מראה את הכוחות הצבאיים (רגלי+ימי) של חברי הברית,כפתור זה זמין רק לגנרל.

4.התקפות על חברי הברית-מראה את ההתקפות שמבוצעות על חבר בריתך ומאיזו עיר התקיפה,כפתור זה זמין רק לגנרל.

5.תקיפות שנשלחו על ידי חברי הברית-מראה את ההתקפות שנשלחו על ידי בני בריתך+אפשרות לבטל אותם,כפתור זה זמין רק לגנרל.

6.הראה משאבים-מראה את המשאבים שיש לבני בריתך,כפתור זה זמין רק למזכיר.

7.ערוך דרגות-אפשרות לערוך את הדרגות וההרשאות של משתמשים (מלבד תפקידים מרכזיים (מנהיג,דיפלומט,גנרל) בברית,כפתור זה זמין רק למזכיר.

8.ערוך דף ברית פנימי-אפשרות לערוך את הדף ברית שרק בני בריתך רואים,כפתור זה זמין רק למזכיר.

9.ערוך דף ברית חיצוני-אפשרות לערוך את הדף ברית החיצוני שכל המשתמשים יכולים לראות,כפתור זה זמין רק לדיפלומט.

10.ערוך ברית-אפשרות לשנות את השם\סמל של הברית+אפשרות לכתוב תקציר קצר שתואם את הברית,כפתור זה זמין רק למנהיג.

11.חלוקת משרות-אפשרות להעניק למשתמש תפקיד מרכזי וחשוב בברית (גנרל\דיפלומט\מזכיר),כפתור זה זמין רק למנהיג.

12.העבר את מנהיגות הברית-אפשרות של המנהיג להעביר את המנהיגות של הברית למשתמש אחר בעל מספיק נקודות דיפלומטיה.

13.פרק\י את הברית-אפשרות למחוק את הברית,כפתור זה זמין רק למנהיג.

14.העבר נקודות דיפלומטיה-אפשרות להעביר נקודות דיפלומטיה שיאפשרו לקבלת יותר חברים לברית\חתימת חוזי שלום\חתימת חוזה צבאי עבור הברית,אפשרות זו זמינה רק למנהיג.

15.בונוס משאבים-טבלה המראה כמה משאבים מקבל המנהיג מהברית, כל חבר שנמצא בברית מעניק למנהיג כ96 משאבים:48 עצים,12 יין,12 שיש,12 קריסטל ו12 גופרית.


דרישות כדי לבנות שגרירות וכדי שתוכל להצטרף/ לייסד בכלל ברית:

תרבויות זרות

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית