Wikia

Ikariam Wiki

ספינות

שיחה4
381עמודים בסך הכל

עמוד קטגוריה

%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C.png

האוקיינוס הגדול טומן בתוכו סכנות רבות. בכדי להפוך לאימפריה משגשגת, תצטרך ללמוד לשלוט על הים, ולהפוך אותו ליעיל עבורך. בוא ולמד על הספינות החזקות שאתה יכול לייצר, בכדי להטביע את אוייבך ולחסום להם את האפשרויות להעביר אספקה של מזון ומשאבים, ובכדי להגן על חבריך מאוייבים רשעים.

אך הזהר! מי יודע מה נפטון זומם לך ברחבי הים. לעולם אל תבטח באוקיינוס!

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית