FANDOM


הרבה אנשים שאלו אותי למה שמגייסים חייל התחזוקה יורדת בבנייתו ובגיוסו (בהתחלה ובסוף).

תשובה :מה שבהתחלה יורדת התחזוקה זה בגלל שהתושבים שהופכים לחיילים - מפסיקים להיות תושבים ולא מביאים לך יותר 3 זהב לשעה. לכן, אם אימנת חיילים בסכום כולל של 150 תושבים - ירדו לך בתור התחלה 450 זהב, ואח"כ ירד לך התחזוקה של החיילים שאמנת.

דוגמה : אם גייסתם 100 נושאי חרב בסכום כולל של 100 תושבים תחילה ירד לכם 300 זהב ואז ירד לכם 400 כי כל חרב עולה 4 זהב.

ולכן זה ככה גם בספינות- גם ספינות דורשות אנשים.

כמובן שהתווספו(יעלו) התושבים מחדש יעלה לכן שוב על כל תושב 3 זהב אז כעיקרון יורד לכם זהב רק על החייל עצמו.

עצה :

תשדרגו את בניין העירייה כדי שתקבלו יותר אזרחים שיכניסו לכם זהב .


לא לשכוח :

על כל אזרח נוסף הצריכה ליין עולה , לכן לא לשכוח לשדרג גם את בית המרזח ולבנות מוזיאון שיעלה את שביעות הרצון בעיר שלכם.


מקווה שעזרתי.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית