FANDOM


גרסת משחק 0.2.3
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
05.05.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.2 0.2.4

תיקוני באגים

 • אם יותר משחקן אחד תורם למנסרה באותו הזמן, המשאבים הולכים לאיבוד
 • ניקוז יין על ידי לחיצה על "לחיים" בבית המרזח 
 • שליחת הודעות. הודעת שגיאה כשמספר התווים המקסימלי נחצה
 • CSS חסר עבור ניקוד גבוה
 • ביטול טעינה
 • דוחות קרב לא הולכים יותר לאיבוד
 • שדרוגים לא נמנים בסיבוב הבא
 • קישור - "בחזרה לעיר"
 • אפשר לראות פלאים מאיים אחרים, כולל רשימת תרומות
 • הוסף גם כן לרשימת התרומות 0 זהב
 • פתיחת חומה על ידי מרגל נחשבת רק עבור התוקף הראשון
 • לא כל הספינות זקוקות לנקודות פעולה
 • מהירות הספינות היתה שגויה
 • עלויות עגינה היו שגויות
 • לחצן מקסימום בפלא תמיד מוסיף 0
 • לחצן מקסימום מוסיף גם פסיק
 • מבט ברית עיר
 • חישוב זהב שגוי עבור החוקרים, אחרי חקירת "מורד אות"
 • לכפתור העזרה לא הייתה משמעות במבנים
 • בית מלאכה ושדרוגים לא עבדו
 • אין שינוי אוטומטי של המחקר אחר שכל המחקרים בתחום הזה הסתיימו
 • בעיות עם ניקוד גבוה לברית
 • בריתות יכלו להחזיק באותו סמל

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית