FANDOM


גרסת משחק 0.2.4
0.2.4
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.05.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.3 0.2.5

תכונותעריכה

 • הודעת שגיאה עבור יסוד ברית.
 • עיר הוספה להודעת ברית.

תיקוני באגיםעריכה

 • ספינות שנעלמו.
 • הוספת תרגומים חסרים.
 • אינדקס סטטוס כשבונים מוזיאון תמיד היה מלא.
 • לא התקבל החזר על אזרחים במקרה ביטול מושבה.
 • שדרוגי ממציאים לא הוצגו כראוי בזמן השדרוג.
 • חיפוש שחקן בניקוד הגבוה תמיד הראה את אותה תוצאה.
 • TXT_ERROR_NO_SAFEHOUSE .
 • תווי רווח הוסרו אוטומטית.
 • הודעות שגיאה שגויות עבור שגיאות רישום.
 • הודעות שגיאה הוסתרו על ידי גרפיקה.
 • סליידר מצור/שדידת נמל לא עבד.
 • אינדקס ניקוד ליועץ מחקר תוקן.
 • אי אפשר להתקיף שחקן במצב חופשה.
 • "הדף הבא" - חץ עבור יועץ המחקר לא עבד.
 • קישור ליועץ מחקר הוסף.
 • חומת העיר לא הראתה התקפות כושלות כראוי .
 • מיון יחידות נוטשות למ.ז.
 • עיגול שגוי עבור סך כל ההתקפות וההגנות בדוחות קרב.
 • מבנה קישור משופר עבור דוחות צבא/קרב לדוחות היועץ הצבאי/קרב.
 • כפתור עזרה לרשימת בנייה לא עבד.
 • שבירת המצור עם ספינה אחת היה אפשרי.
 • אינדקס זמן שופר עבור סיום משימה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית