FANDOM


גרסת משחק 0.2.8
0.2.8
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
22.09.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.7 0.3.0

תכונות

 • השמחה בעיר יורדת כאשר התקיף מפיר הסכמים.
 • אגודה: שר הפנים כעת יכול לתת דרגות שונות עם רמות סיווג של חברי האגודה.
 • אגודה: הגנרל יכול לראות את כל התקפות הנעשות כלפי חברי האגודה.
 • אגודה: הגנרל רשאי לראות את כל הפעולות הצבאיות של החברים באגודה, והוא גם רשאי לקרוא להם בחזרה.
 • אגודה: רשימת ההסכמים מראה את כל הסכמים הקיימים של כל חברי האגודה.
 • כאשר אתה משנה את דף הבית החיצוני של האגודה אפשר לראות תצוגה מקדימה.
 • כאשר מיישבים עיר חדשה אתה לא רשאי להעביר יותר משאבים מאשר העיר יכולה לקבל כאשר היא הוקמה.
 • מספר המשאבים אשר יכולים להישמר גדל דרך בית המסחר.
 • רשימת התורמים למשאבים השתנה.
 • רשימת הפעולות הצבאיות השתנה.
 • הגנה של הנמל והעיר מתאפשרת שוב.
 • השר הצבאי יכול להראות עד 10 דיווחים בדף.
 • לחצן במפת האי נמצא כדי לדווח משתמשים באי.
 • הראיה של תוספות החיילים יראה בIkipedia.
 • יש רשימת אסירים הנמצאת בדף הניקוד גבוהה.
 • ראיה של המסחר השתנה.
 • הצעות המסחר שלך בבית המסחר רדומות בחיפושים.
 • זה כבר לא קיים לעשות פעולה שנית כאשר לוחצים בדפדפן אחורה או רענן.
 • שיפורים שונים שעוזרים לטעינת העמוד וגם למניעת דף לבן.
 • מסך חדש של ראית הבניינים.
 • אחרי שמשנים אימייל חייב השחקן לאמת שוב דרך המייל.
 • ביקוש של הסיסמא כאשר משנים את כתובת האימייל.
 • עכשיו גם אפשר למצוא את מקום השחקן בניקוד הגבוה כאשר רואים אותו באי.
 • פילטר של מילים רעות כאשר נרשמים.

תיקוני באגים

 • כאשר משנים ערים יש בעיה בשינוי.
 • ספינות עם הוראה ליישוב עיר חדש לא יכלו להיקרא בחזרה.
 • השר נצנץ כאשר יש רישום חדש.
 • חישוב ההוצאות למעשים מבצעיים היה לא נכון.
 • מחקרים שהסתיימו היו רשומים רק קליק אחד אחרי זה.
 • זמן המבצעים בין הערים שלך היה לא נכון.
 • כאשר הורסים את המחבוא של המרגלים כמות המרגלים השגויה היה נעלמת.
 • בעיות ראיה בדיווחי המלחמות.
 • ספינות לא היו תמיד רשומות בנמל כאשר טוענים אותן בסחורה.
 • בבית הסחר היה רשום לא נכון מקום למשאבים.
 • כאשר המרגל שלך נמצא הפורמט של ההודעה לא היה נכון.
 • דיווחים של מרגלים שנתפסו לא נראו.
 • הכישוף המיוחד שליום של פוסידון לא לקח שום שינוי.
 • זמן הבניה של מרגלים היה שגוי.
 • בעיות ראיה של השגרירות בדפדפןIE7.
 • מאבים היו מיוצרים כאשר היה מסחר בבית המסחר.
 • משאבים היו נאבדים כאשר היה מסחר בבית המסחר.
 • כמה שחקנים היה להם נקודות פעולה חסרות.
 • ההריסה של כמה בניינים לא היה מביא שום משאבים בחזרה.
 • ראיה שגויה בדיווחי מלחמות, המתקיף היה נראה כאילו העיר שייכת לו.
 • הסכום של המרחק בבית המסחר היה שגוי.
 • הקנייה של חומרי בנייה בבית המסחר היה שגוי.
 • כאשר מתקיפים בגלים א כמה ספינות היו נעלמות.
 • לא היה שום הגנה של משאבים בידיי המחסן בהתקפות בגלים.
 • חיילים היו יכולים להישלח גם כאשר הנמל היה סגור.
 • כאשר בית המלאכה היה עסוק בשדרוג היה אפשר להרוס או לבנות יותר את הבניין עצמו.
 • בניקוד הגבוה היו כמה שחקנים עם ניקוד בזהב שלילי.
 • בכמה מקרים הודעות עיר היו הופכות להודעות אוטומטיות.
 • בעיות ראיה אצל הדיפלומט עם דפדפןIE.
 • לא היה רשום כמה זמן נדרש לסיום הטעינה של המשאבים לספינות.
 • מרגלים חופשיים היו נעלמים במצבים מיוחדים.
 • כאשר מקבלים הצעת מסחר היו בעיות בIE.
 • זמן הבניה של מרגלים היה שגוי אחרי שהמחבוא היה מרמה21.
 • בעיות ראיה בדיפלומט עם פרימיום.
 • בעיות במסך הסכמי התרבויות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית