FANDOM


גרסת משחק 0.4.4.1
0.4.4.1
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
23.09.2011
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.4.4 0.4.5

תכונות

 • בונוס כניסה יומי
  • כל שחקן מקבל בונוס יין וזהב בכניסה הראשונה או בלחיצה הארשונה ביום המשחק. הבונוס גדל בכל יום עד ליום השביעי.

שינויים

 • פורום הברית הורחב. תוכלו להשתמש בעד 8 תתי פורומים כשכל אחד מהם יכול להכיל עד 100 אשכולות.
 • נתיבי מסחר יכולים להיות מאורכים כמו תכונות פרימיום אחרות במהלך הזמן. גם נתיב הסחר החינמי יכול להיות מאורך באותה דרך.
 • שינוי בהגנת האלים: כאשר אתה תוקף בעודך תחת הגנת האלים, ההגנה מוסרת עם הגעת הכוחות ולא עם שליחתם כפי שהיה עד עכשיו.
 • הודעות בצ`אט של הברית תמחקנה לאחר שבוע לפחות.

תיקוני באגים

 • עודכנה העזרה בנושא הגנת האלים בתוך המשחק.
 • אוליגרכיה ודיקטטורה לא מונעות יותר רכישה של מקסימום ספינות מסחר.
 • היחידות לא תתפזרנה יותר כאדר משימתן תבוטל בזמן הטעינה אם הנמל היעד ייחסם באותו זמן. במקום זה, הן תחזורנה למקום היציאה שלהן כרגיל. זה תקף רק אם היחידות לא יצאו מאחת מהערים בבעלותך.
 • טופלו בעיות התצוגה במסך `שליחת הצבא`.
 • אם המרגל שנחשף מדבר על עיר היציאה שלו, הוא לא ישכח יותר לדבר על כמות הגופרית שם.
 • תוקנו שגיאות תצוגה בפורום הברית.
 • מבט פרימיום על יחידות אויב כעת מציג את כל השחקנים המעורבים בקרב בעיר בנפרד, ולא כולם יחד.
 • עונש השחיתות על אנרכיה, יותר לא מורד לחצי ע"י קסנוקרטיה.
 • המזכיר והגנרל לא יכולים יותר לראות את כמות המשאבים של חבר ברית לשעבר אם עזב או נזרק מהברית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית