FANDOM


גרסת משחק 0.5.8
0.5.8
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
13.08.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.7 0.5.9

תכונות

 • בוצעה אופטימיזציה למערכת הקרבות במטרה שיהיו פחות קריסות במהלך קרבות.
 • שיפור בדוחות קרב מפורטים:
  • בתיאור היחידות בשדה הקרב יוצג הבעלים של אותן היחידות.
  • כדי להגיע לדוח מפורט על סיבוב מסויים בקרב, יהיה מקום לכתוב בו את מספר הסיבוב הרצוי- במקום להשתמש בחיצים ששימשו עד היום למעבר בין סיבובים.

תיקוני באגים

 • במידה וכובש חותם על חוזה צבאי בעיר הכבושה, כל הכוחות של בני הברית שלו חזרו הביתה.
 • כובש קיבל בטעות הודעת שגיאה בחלון הכוחות כי כוחותיו לא יכולים לראות את הכוחות של הנכבש מהים.
 • במידה והנמל של עיר כבוש, כפתור למרד יוצג לבעל העיר בחלון הכפתורים, הכפתור יהפוך להיות אפור במידה ואין לו ספינות קרב. כמו שיש בעת כיבוש עיר.
 • כפתור ההריסה במוזיאון לא הפך להיות אפור במידה ולא היה נתין להרוס את המבנה.
 • שגיאת תצוגה בדוחות ריגול תוקן.
 • יחידות שסיימו אימון במהלך קרב מעכשיו יצורפו לכוחות הלוחמים במקום שיהיו קבוצת כוחות נוספת על הקיים.
 • במידה וצבא נעלם במהלך התקפה על עיר, המגן לא יכול לייצא את דוח הקרב בעזרת ממיר דוחות הקרב.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית