FANDOM


גרסת משחק 0.6.10
0.6.10
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
25.08.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.9 0.6.11

תכונות

 • העברת חשבון
  • שחקנים יכולים מעכשיו להעביר את החשבון שלהם לשרת אחר תמורת אמברוסיה.
  • העברות מוגבלות עם זמן צינון.
  • במידה ומקיום הערים תפוס אז כמו במיזוג שרתים הערים ימוקמו במקומות מתאימים פנויים. העברת ערים בהנחה ניתנת לרכישה על מנת לאפשר מיקום מחדש לאחר מכן.
  • לאחר העבר מוצלחת, החשבון יהיה זמין רק בשרת החדש.
  • העברות אפשר לבצע רק לשרת בן 3 חודשים לפחות.
  • לא ניתן לעבור לשרת חדש במידה והשחקן נופל בטופ 50 בניקוד הכללי בשרת היעד.
  • שרתי המלחמה לא נכללים בתוכנה הזאת.
 • תארים להישגים
  • חלק מההישגים מעכשיו פותחים אפשרות לתגיות.
  • שחקנים יכולים לבחור אחד מהתגיות בפרופיל שלהם שיוצג לפני שם המשתמש במספר מקומות שונים במשחק (כגון תצוגת האי, דיפלומטיה וטבלאות הניקוד)
 • בזמן שמשאבים שנבזזו מועמסים, בעל העיר יכול לעקוב אחרי זה בטבלה חדשה בנמל.
 • גנרל הברית מקבל מעכשיו הודעה ביועץ הערים כאשר נמל של חבר ברית נכבש.
 • תכונת קהילה – משימות ריגול ניתנות מעכשיו לביצוע מתצוגת האי, בעזרת כפתור חדש בתפריט הכפתורים כאשר יש לך מרגל בעיר.

שינויים

 • רשימת החסומים הוסרה.

תיקוני באגים

 • התצוגה למשך הזמן הפעיל של הפלא נעלמה מהמקדש.
 • התצוגה של מלחמת כפפות שריון פוצלה בטעות בשני קווים בחלק מהשפות.
 • מידע מסוים בתפריט העזרה בשרת המלחמה הציג את הערכים הרגילים במקום הערכים המהירים של שרת המלחמה.
 • רשימת מספר מבנים בבניה הוביל לפעמים לזמן בניה רק של המבנה הראשון ליד כל המבינים ברשימה.
 • הפעילות הצבאית של חברי ברית בעברת כוחות לערים או נמלים כובשות הוצגו לגנרל בשתי האופציות של הברית כולל התקפות על חברי הברית `.
 • במידה ואחסון הבסיס של 500 משאבים לספינה לא מומשה בעת משימת מסחר, ה10 אחוז זמן שייט לא מומשה.
 • לחיצה על סמל ההודעה בתפריט המידע בעיר כבושה או בעיר עם נמל כבוש מעכשיו שולחת הודעה לכובש ולא משנה האם העיר של בעל ברית או אויב.
 • קישור ערים ביועץ הצבאי בפרימיום תוקן.
 • תוקנו שגיאות תצוגה בחלונות משימה ובתפריטים.
 • במידה ושחקן שינה את הסיסמה שלו לאותה מחרוזת של סימנים באפשרויות הוצגה הודעת שגיאה.
 • במידה ושחקן הכניס סיסמה לא נכונה לאישור בעת שינוי הסיסמה שלו באפשרויות, הודעה שגיאה הוצגה באופן דו משמעי .
 • תיקון שגיאה בטבלת המבנים של ייצור משאבים .
 • נתיבי סחר בעלי אותו מקור ויעד לא אפשריים יותר.
 • תיקון באג בחישוב זמן מסע ליחידות שנסוגו מקרב שמתנהל.
 • במידה ושחקן ניסה לכתוב למישהו הודעה דרך רשימת החברים בזמן מבט על עמוד ברית פתוח, ההודעה הייתה נשלחת לדיפלומט אותה ברית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית