FANDOM


גרסת משחק 0.6.11
0.6.11
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
15.10.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.10 0.7.0

תכונות

 • רשימת החברים ניתנת עכשיו למיון דרך החלון החדש שאותו ניתן לפתוח בכפתור ברשימה.
 • מספר הישגים חדשים נוספו לקטגורית הגנה. הגנה על שחקנים אחרים ביבשה ובים מעכשיו יקבלו פרס כהישג במספר מקרים.

שינויים

 • כאשר מרגל מגיע לעיר היעד, יועץ הערים יקבל הודעה לאירוע זה.
 • המערכת לשחזור סיסמה שונתה. במקום לשלוח סיסמה ארעית ישירות, הם יקבלו קישור לעמוד מיוחד בו ניתן לקבוע סיסמה חדשה.

תיקוני באגים

 • במידה וחשבון נפתח דרך האפליקציה הוא קיבל 0 זהב במקום 450.
 • תיקון מידע לא נכון אודות שרתי המלחמה בעמודי העזרה.
 • תיקון שגיאות תצוגה במקום המחבוא.
 • תיקון שגיאה שהאריכה באופן אוטומטי את השיקוי של חכמה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בשגרירות.
 • תיקון שגיאת תצוגה במקדש.
 • כל השדות כתיבה עודכנו על מנת להוסיף קצת מקום בין הטקסט למסגרות.
 • בשרת המלחמה האנימציה לטעינה בנמל הוצגה בזמן שהשחקן היה טוען זהב בנמל אחר.
 • בקשת לסחורות תרבות דרך האופציה למציאת שותף לחוזים ספר נגד הגבלת אורך ההודעה ובמקרים מסוימים עשה שימוש בכל הטח הקיים. כל בקשה שמבצועת מעכשיו דרך האופציה מכילה הודעה בפני עצמה.
 • תיקון שגיאות תצוגה בעת השימוש בכפתור חזור.
 • בהודעות מסוימות של יועץ הערים שמות הערים והשחקנים לא קושרו .
 • לפעמים בעת שינוי העיר החלון הנוכחי נסגר למרות שלא היה צרוך בזה. במקרים אחרים החלון נשאר פתוח למרות שהוא לא היה רלוונטי בעיר שנבחרה.
 • תיקון שגיאות תצוגה ברשימת החברים.
 • ההודעה בדבר סיום מלחמת כפפות שריון נשלחה למנהיג במקום לדיפלומט.
 • בעת מתן תרומות לשיפור הפלאים רשימת התורמים עודכנה רק בפעם הבאה שהחלון נטען.
 • בזמן שהשוק השחור עבר שדרוג לא היה ניתן להוסיף הצעות חדשות או לתקן קיימות.
 • בעת שדרוג בית המושל האופציה להעברת עיר הבירה לא היתה זמינה. הודעת השגיאה שהוצגה במקרה זה היה לא נכונה.
 • בזמן המסע שהוצג בחלון המסעות בשרת המלחמה לא נלקחו בחשבון ממשל אוליגרכיה ומנועי טריטון.
 • הגנרל לא יכל לראות את כל היחידות שהוצבו במקום שנכבש.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית