FANDOM


גרסת משחק 0.6.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.04.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.4 0.6.6

שינויים

 • כאשר נשארות פחות מ 5 דקות, השלמת הבניה מעכשיו לא עולה אמברוסיה.
 • השלבים הראשונים במשחק שופרו:
  • זמני הבניה בשלבים הנמוכים שלהם בעיר הבירה שונו
  • ההדרכה הורחבה בארבעה שלבים
 • עמוד חסימת הכניסה לשחקן מהסיבה `אתה לא יכול להתחבר מאחר ואתה במצב חופשה` מעכשיו סופר לאחור.
 • הדוא"ל שיועץ שמצב החופשה עומד לפוג מכיל גם את שמות השרתים.
 • שינוי ברשימת החברים יוצג מעכשיו במידי בלי הצורך לרענן את כל העמוד.

תיקוני באגים

 • תגיות כפולות בתצוגת מחקרים קוצרו לאחד.
 • לחיצת עכבר על פסי הגלילה לא גורם לסגירת התפריט.
 • טקסטים שהוגדרו בצורה גרועה בדוחות קרב תוקנו.
 • שיפוע צבע הוסרו מתיבות כניסה.
 • טבלת הניקוד תציג שוב את שמות השחקנים הלא פעילים באפור.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד הפץ חוזי תרבות שהוצג בעת שהמוזיאון היה בהרחבה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד שחרר יחידות צבאיות .
 • האייקון של היועץ הדרכה נעלם כאשר סיימת משימה ואז הופיע שוב כאשר הדף נטען מחדש.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעמוד בנית מבנה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בתצוגת האי.
 • תיקון שגיאה בארכיון מפות הימי במרחקים קצרים .
 • במידה והיה לך ספינות מסחר במינוס (כל הספינות בשימוש וש חברים הפכו ללא פעילות), ואז לא ניתן היה להתחיל משימה באותו אי ללא ספינות מסחר.
 • תיקון שגיאה בתצוגת מקום המחבוא.
 • בעת סגירת או החלפת חלונות היו מקרים בהם חלון הכלים קפא.
 • הייתה אפשרות לראות תהליך טעינה מתרחש גם כאשר לא היה כזה.
 • במידה ושחקן שנמחק הופעל מחדש אז מספר הערים במפת העולם לא הוצגה נכון.
 • תיקון שגיאה בתצוגה בחישוב השימוש במבריחים.
 • בזמן טעינת מטען, ספינות מסחר הוצגו כחוזרות בתצוגת ספינות המסחר.
 • במידה והיית מחליף עיר בזמן שהיית בחלון כוחות בעיר התגית גם היתה משתנה.
 • בקשת חברות יוצגו אחרת מההצעות האחרות ביועץ הדיפלומטי.
 • במידה ושחקן כובש שינה את שמו, זה לא היה מוצג נכון בעיר הנכבשת.
 • תיקון שגיאה בתצוגה בדוחות קרב מפורטים (השפיע על סבבים במהלכם לא היה לשחקנים יחידות בקרב).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית