FANDOM


גרסת משחק 0.6.6
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
04.05.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.5 0.6.7

תכונות

 • שחקנים חדשים מקבלים משימה קצובת זמן בסיום ההדרכה.
 • שחקנים חדשים יכולים להנות מהטבות של מתנות יומייות למשך שבוע. המתנות יכולות להאסף מבית העירייה.
 • תכונת קהילה – עץ דקל קטן מוצג מעכשיו ברשימת החברים כאשר החברים במצב חופשה.

שינויים

 • ברגע שתהליך העמסה הסתיים המסך מעכשיו אוטומטי מתעדכן.
 • במידה ותהליך ההעמסה מופסק באמצע רק ספינות המסחר שנחוצות עבור המשאבים ישוטו. ספינות סחרי חרב נטענות ראשונות. ספינות ריקות יהיו זמינות שוב.

תיקוני באגים

 • במספר מקומות היידים העוזרות בהדרכה הוצגו במקום לא נכון.
 • בעת רכישת יחידות עבור זהב באותו אי, המסך קבל הצעה הציג כמות לא נכונה של ספינות סחר.
 • הכיבוש של עיר או נמל לא יכל להתבטל כל עוד היחידות החוזרות עדיין היו בתנועה.
 • בזמן שעיר היתה נבזזת, בעל העיר יכל לראות את תהליך העמסה בדף העיר, כולל האפשרות להאיץ את התהליך, האפשרות הזאת הוסרה.
 • חיפוש אחר חוזים ומיון נשמרים שוב בתחנת הסחר.
 • תיקון שגיאה שגרמה להתפזרות קרבות במהלך הקרב.
 • כאשר שחקן מגיש בקשה להצטרפות לברית, הבקשה היתה נראת לכל חברי הברית בפרופיל המשתמש של השחקן. המידע הזה זמין מעכשיו רק למזכיר הברית.
 • כאשר פותחים את חלון הספינות ממבט העיר (לדוגמא דרך נמלים או מסחר) הכפתור חזור היה חסר.
 • בעת רכישת טובין הופסקה על יד יבזיזה או כיבוש יועץ העיר הציג מידע לא נכון אודות המשאבים.
 • תיקון שגיאה בכפתור חזור ברשימת הספינות בעמוד העזרה ועמוד השג משאבים.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעיריה שנגרמה בעתלחיצה על כפתור החזור בזמן שהמבנה היה בשדרוג.
 • תיקון שגיאת תצוגה בקרבות ימיים במהלכו הוצג לזמן קצר כאילו היו הקבות על ערים זמן קצר לאחר בנייתם.
 • לחצה על מקום ריק בגלילת העמוד בעמוד תפריט קופץ הוביל לסגירתו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית