FANDOM


גרסת משחק 0.6.7
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
29.05.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.6 0.6.8

תכונות

 • לחברי ברית יש מעכשיו כפתור נוסף מעל לרשימת החברים בעזרתו הם יכולים לשלוח הודעות שרשרת לברית.
 • במידה ואתה משנה את כתובת הדואל שלך, ההודעה בדבר שינוי הדואל שנשלחת למייל הישן מעכשיו כוללת קישור לביטול השינוי בתוך 7 ימים מרגע השינוי.

שינויים

 • שיפור לתצוגת השגרירות:
  • מעכשיו ניתן למיין בתצוגת הטבלאות הראשיות.
  • מזכיר הברית מעכשיו רואה את כל הבקשות לברית.
  • שמות השחקנים מעכשיו מקושרים לפרופיל, שמות ערים ואיים וכו.
  • הוסרו הרבה כפילויות.
  • מספר שגיאות תוקנו.
 • אתה יכול מעכשיו להגיש בקשה לברית שאין לה מספיק נקודות דיפלומטיה פנויות .על מנת לאשר את הבקשה ידרשו הנקודות הדיפלומטיה החסרות.

תיקוני באגים

 • בטבלת התצוגה ברכישת יחידות זזה ממקומה.
 • במחקר ארכיב המשפט קרב ציפורים לא הוצג.
 • במידה ונסגת עם כוחות מקרב בעיר לא מוכרת, שנשלחו מעיר הבסיס בה נערך גם קרב הם היו חוזרים לעיר ממנו הם רצו לסגת .
 • תיקון שגיאות תצוגה בפורום הברית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית