FANDOM


גרסת משחק 0.6.8
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
19.06.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.7 0.6.9

תכונות

 • משימות יומיות:
  • כל שחקן מקבל סדרת משימות בגינן יקבל תגמול בחסד לאחר השלמתן.
  • חסד ניתן להמרה למשאבים, זהב, ואחרים.
  • כל משימה יכולה להיות מושלמת אחת ליום.
  • גם המשימות וגם החסד של השחקן יאופסו בחצות שעון שרת ושוב יהיה ניתן לבצע אותן מחדש.
  • התכונה תהיה זמינה לאחר בניית הארמון.
 • תכונת קהילה – הצעות מחברי ברית מעכשיו מודגשים בתחנת המסחר.

שינויים

 • הודעה חדשה מיועץ הערים מעכשיו מודגש על יד רקע שונה במקום רק להופיע מודגש.
 • על מנת למנוע מכוחות לסגת מקרב בטעות, הפעולה מעכשיו צריכה לקבל אישור. שאלה האישור ניתנת להפעלה או כיבוי בהגדרות המשחק.

תיקוני באגים

 • במידה ושחקן שכבש נמל נמחק, הכיבוש נשאר.
 • שחקנים שהיה להם כבר ארמון בזמן שמשימת החסד של האלים הופיעה מעכשיו יקבלו הודעה מיועץ הערים שיודיע להם בנוסף לתגמול עבור המשימה.
 • שגיאת תצוגה בתחנת המסחר במחשבי מקינטוש תוקנה.
 • במידה ועיר שקיבלה זהב בגין רכישה הוסרה מתחנת המסחר , הזהב גם נמחק.
 • בזמן שמבנה ארכיון תרשימי המפות היה בבניה לרמה 1, מסך המבנה הציג נתונים לא נכונים .
 • רצף מסויים של הקלקות יכול היה למנוע מכפתורי הפעולה בתצוגת האי להתעדכן בצורה נכונה. בנוסף כפתור העברת משאבים לא יהפוך להיות אפור כאשר זה בלתי אפשרי לביצוע בזמן כיבוש.
 • במידה וניתנה הוראה ליחידות בזמן שניתנו הוראות אחרות, המסך עבר איפוס וההוראות הצולבות אבדו.
 • במקרים מסויימים תזוזת כוחות לא הציגו כוחות שחזרו לקרב. אולם הם כן הוצגו כהלכה בדוחות הקרב.
 • רשימת יחידות בערים זרות הודגש בצבע אחר ביועץ הצבאי לחשבונות פרימיום, והספינות לא. מצד שני ליחידות לא היה קישור לתצוגת האי שכן הוצגה לפסינות.
 • שגיאת תצוגה שהשפיעה על הבורר במסך המשימות תוקנה.
 • במבצר הפיראטים הכפתורים לשדרוג המבנה לא הפכו להיות אפורים בזמן ריצת לכידה או פשיטת פיראטים.
 • הדרישה ל 1250 עץ עבור עיר חדשה לא חושבה בזמן הטעינה שהוצג במשך.
 • שגיאת תצוגה שקשורה בשמות בנינים ארוכים תוקנה.
 • כל מני שגיאות תצוגה קטנות תוקנו.
 • תצוגות שונות של כפתורים לחיצים הוסרו מגרסת הטבלטים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית